mseuf facebook link
mseuf twitter link
msuef youtube link

news

32nd Death Anniversary of Manuel S. Enverga Sr.

32nd Death Anniversary of Manuel S. Enverga Sr.
Rev. Fr. Nelson Valle
June 14, 2013

Remembering with Gratitude

What’s the best way of celebrating the death anniversary of a great man like Manuel S. Enverga Sr.?

Celebrating it with gratitude! With thanksgiving!

There’s nothing more fitting and more appropriate than remembering it with gratitude!

At ito ang damdaming dapat mangibabaw sa ating lahat na natitipon ngayon; ang alalahanin ang pagpanaw ng ating minamahal na pondador nang may pasasalamat, nang may pagtanaw ng utang na loob para sa kanyang mga pangarap na ngayon ay libu-libong kabataan ang nagtatamasa at nabibiyayaan.

32 years ago, our beloved founder Dr. Manuel S. Enverga Sr. passed away but his legacy and his dreams lived on- his spirit is very much alive in this institution and in the hearts and minds of thousands of young men and women who left and passed the portals of this institution. Today- we commemorate his passing away-yet at the same time we cherish and live on in his dreams-his visions. And there’s no other way of commemorating this great man other than with a heart of gratitude.

Sa ating Ebanghelyong narinig ngayon ay may isang samantang nagbabalik sa ating Panginoong Hesukristo para magpasalamat sa pagpapagaling sa kanya-Subalit ngayon ay libo tayong naririto-estudyante, guro/professors, administrators na nagpapasalamat sa Panginoon dahil ginamit niyang instrument ang ating pinakamamahal na si Dr. Manuel S. Enverga Sr. Tayo ay naririto hindi para mapagaling ang sakit, kundi upang tayo’y gumaling sa karunungan, matutong humarap sa buhay at magkaroon ng kaaya-ayang buhay.

Narito tayong lahat ngayon at nagpapasalamat hindi lamang sa ika-32 taong paggunita sa ala-ala ng ating yumaong Dr. Manuel Enverga Sr., kundi sa ika-66 na taong naging mabunga at makabuluhang pag-iral mula nang itatag niya ang institusyong MSEUF. Kung mayroon mang taong may malawak na pananaw o vision para sa mga kabataan at para sa ating bansa, walang iba kundi ang minamahal nating Dr. Manuel Enverga Sr. Libong kabataan ang kanyang hinubog sa karunungan-kung kaya nga’t libong tao o buhay ang kanyang natulungan. Sabi nga ng isang kawikaan, “If you want to plant for a lifetime- then educate the youth.” At ito ngayon ang ginagawang legacy- ng pangarap ng ating yumaong si Dr. Manuel Enverga:

Education, Empowerment at Excellence para saating mga kabataan.

Siguro nga, walang gaganda pa sa isang pangarap na maturuan, matulungan, magabayan ang mga kabataan sapagkat hindi lang sila ang binibigyan mo ng pag-asa kundi pati na ang kanyang mga mahal sa buhay at ang inang bayan. Wala ng hihigit pa sa legacy o pamana na maiiwan ng isang tao liban sa isang mapayapa, maunlad at matatag na lipunan; na sambayanan.

Minamahal na mga kabataan, ito ang pangarap ng ating minamahal na pondador Dr. Manuel S. Enverga Sr. Ito ang pangarap niya para sa inyo.

Minamahal na mga guro, professors, tagapaghubog, ito ang pangarap na inyong isinasalin sa mga kabataan.

Mga tagapamuno-ito ang pangarap na dapat ninyong tuparin at itaguyod.

newsarchive